Na osnovu trenutnog stanja, trebalo bi zabraniti stotine hiljada kamera