Propuštena šansa da se novim zakonom uredi oblast video nadzora

Vrati se na Blog

Propuštena šansa da se novim zakonom uredi oblast video nadzora

Novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji će početi da se primenjuje 21. avgusta je propuštena šansa da se novim zakonom uredi oblast video nadzora.

Sudeći po predviđanjima Stanojle Mandić, amenice Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, za punu primenu zakona biće potrebno još vremena, jer nije potpuno usklađen sa evropskim propisima, ali i našim pravnim sistemom.

Ona je dodala da je, međutim, propuštena šansa da se ovim zakonom uredi oblast video nadzora. On nije uređen na radnom mestu ili na javnim površinama, u stambenim i poslovnim prostorima, što je veoma zastubljen način obrade.

– Video-nadzor je višestruko rizičan po građane, ne samo po privatnost, već i slobodu govora, kretanja, okupljanja i prava radnika. Brojni ekcesi, u smislu da se snimci video-nadzora objavljuju na internetu, koriste u nedozvoljene svrhe, pa i zloupotrebljavaju, jasno govore u prilog da ova materija mora da bude uređena na jasan način – rekla je Mandić.

Korisnici interneta, odnosno najčešće građani, trebalo bi da dobiju niz novih potencijalnih prava i da budu bolje obavešteni o tome koji se podaci i u koje svrhe prikupljaju, na koliko i da li kompanije te podatke dele sa trećim licima. Pored toga, građani imaju pravo da zahtevaju promene podataka koji su stari. Novina je i “pravo na zaborav”, odnosno pravo na brisanje podataka u određenim uslovima.

Firme koje budu zloupotrebile lične podatke svojih klijenata suočiće se sa milionskim kaznama, predviđeno je novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Za firme koje posluju u Srbiji, a koje budu na nepropisan način prikupljale i čuvale lične podatke maksimalna kazna je dva miliona dinara. Za naše kompanije koje posluju i na tržištu EU, sankcije su mnogostruko veće, jer zapravo krše njihovu Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Maksimalna kazna tako je po “zapadnoj” tarifi čak 20 miliona evra ili četiri odsto godišnjeg prometa.

Novina je i to da od 21. avgusta svaka kompanija u Srbiji treba da odredi osobu koja će da brine o zaštiti podataka o ličnosti.

Podelite sa drugima

Vrati se na Blog