DVR snimači za video nadzor


DVR snimači su sastavni deo sistema za video nadzor jer snimaju na hard disku sve što zabeleže sigurnosne kamere. Drugi i pravilniji naziv za DVR snimač je i Digitalni Video Rekorder.

Nekada smo svi u kućama imali video rekordere za VHS kasete i sa njima smo mogli da gledamo video materijal na TV-u odnosno snimimo sadržaj sa istog.

Sada je video rekorder digitalan (Digital Video Recorder) i otuda skraćenica DVR, osnovna funkcija mu je slična samo što umesto VHS kasete koristi hard disk, i pored gledanja i snimanja video materijala služi i za pristup putem interneta kako bi gledali sa udaljene lokacije.

DVR snimači se obično nalazi u nekom rek ormaru zajedno sa ostalom mrežnom opremom i tu završavaju svi krajevi kablova od svih kamera koje su postavljene u sistemu. Kablovi su povezani na snimač i preko njih se šalje signal koji kamere konstruišu do snimača. On video materijal skladišti na hard disk i reprodukuje ga na TV ili monitor.

Kod snimača je važno da broj ulaza bude kompatibilan sa brojem kamera u sistemu. A preporučuje se da ima i nešto više kako bi bila moguća nadogradnja i kako bi izbegli kupovinu novog prilikom postavljanja eventualno još nekoliko kamera.

DVR snimači (Digital Video Recorder)

DVR snimači (Digital Video Recorder) predstavljaju vrstu snimača koji se koriste kod analognih sistema video nadzora.Uglavnom se prave tako da mogu da zadovolje mnoge potrebe pa tako na sebi imaju i audio ulaze tako da se mogu priključiti mikrofoni i istovremeno snimati i zvuk pored videa.

Rezolucija snimanja je jedna od najbitnijih karakteristika i tu treba obratiti pažnju prilikom kupovine. Jer ako kupite snimač koji ne snima video visoke rezolucije nećete moći jasno da vidite ljude i predmete na snimcima iako možda posedujete ili planirate da kupite kamere koje imaju ovu mogućnost.Rezolucija predstavlja broj piksela odnosno tačaka na ekranu koje zajedno čine sliku.

Druga jako važna stvar je frame rate. Broj frame-ova ili slika u sekundi je važan jer što je taj broj veći video materijal je kvalitetniji, tačnije biće fluidniji i prirodniji i moći će više detalja da se zapazi na njemu.

Obratite pažnju na oznake snimanja poput 100fps@720p ili 60fps@1080p jer to direktno znači koliko frejmova u sekundi će biti zabeležen snimak. Takođe prikaz u realnom vremenu će uvek biti fuildan, dok snimljeni ne morati biti isti već će zavisiti od mogućnosti digitalnog video rekordera (DVR).

Najveći izbor i najpovljnije cene DVR uređaja

Sve za video nadzor – sve što Vam treba

Koliko pamti video nadzor?

Prilikom odabira DVR-a treba obratiti pažnju u specifikaciji kolikog kapaciteta disk podržava. Od ovog podatka zavisi koliko video materijala će moći da se skladišti.

U neke snimače moguće je ugraditi više hard diskova i tom prilikom on sabira njihove kapacitete i rezultat će biti ukupan kapacitet.

Uglavnom snimači funkcionišu tako da „gaze“ najstarije snimke najnovijim i tako u krug, ali može i da se konfiguriše tako da snima dokle god ima praznog mesta i onda stane sa snimanjem dok se ne oslobodi mesta na hard disku.

LAN ulaz – bitno je imati ga jer je u tom slučaju moguće u lokalnoj mreži ili preko Interneta pristupiti snimaču. To Vam pruža mnoge druge mogućnosti poput praćenja stanja na terenu sa udaljenog računara, sa pametnog telefona, kontrola PTZ kamera preko Interneta (više o kamerama za video nadzor), i još mnogo toga.

Video kompresija je veoma važna za DVR snimač

Video kompresija predstavlja proces konverzije određenog digitalnog video zapisa u format koji zauzima manji kapacitet prilikom određenog procesa ili memorisanja.

Kompresija predstavlja ključnu tehnologiju za digitalnu televiziju, mobilne uređaje, video konferencije, internet video streaming, ali i za sisteme tehničke zaštite (video nadzor).

Cilj video kompresije, pored smanjenja količine podataka koje je potrebno preneti zbog reprodukovanja video zapisa, jeste i da se u što većoj meri zadrži kvalitet originala.

Dosta implementiranih rešenja za video kompresiju podrazumeva određene gubitke u kvalitetu video zapisa jer se pretpostavlja da veliki deo podataka nije neophodan za postizanje dobrog kvaliteta slike.

Problem može biti ukoliko prilikom dekompresije dođe do pojave vidljivih smetnji u vidu rešetkastog šuma.

Dakle, uvek se mora praviti kompromis između: potrebnog memorijskog kapaciteta za memorisanje video zapisa, zatim između kvaliteta slike i na kraju cene hardvera koji može da uradi dekompresiju u prihvatljivom vremenskom intervalu.Sama video kompresija koristi i vremensku i prostornu rendudansu video podataka u svakom frejmu.

Prostorna kompresija koristi osobinu susednih piksela kojiimaju sličnu ili istu vrednost, tako da se u određenoj oblastifrejma svi pikseli mogu kodovati jednom vrednošću.

Može se desiti i da nekoliko uzastopnih frejmova sadrže veliki broj piksela koji se ne menjaju, pa se u tom slučaju ova redundantnost koristi za takozvanu vremensku kompresiju,tako što se porede uzastopni frejmovi i koduju oni pikseli koji se razlikuju.

Video kodek je uređaj ili softver koji vrši kompresiju, odnosno dekompresiju određenog video signala i sastoji se od para koder/dekoder.

Osnovne jedinice sa kojima radi kodek čine susedni pikseli koji se nazivaju makroblokovi. Standardizacija video kompresije ima za cilj da omogući uspešnu komunikaciju i interakciju proizvoda različitih proizvođača (a to su koderi, dekoderi, kao i medijumi za skladištenje informacija).

Danas većina DVR snimača ima video kompresiju standarda h.264/h.264+ dok najnoviji modeli sa kraja 2018. godine i početka 2019. godine su sa h.265/h.265+ video kompresijom

h.264 / Advanced Video Coding (AVC) je industrijski standard za video kompresiju. Standard h.264 se naziva i MPEG-4 deo 10 i naslednik je ranijih standarda kao što su MPEG-2 i MPEG-4.

h.265 / High Efficiency Video Coding (HEVC) je novi standard za kompresiju video zapisa nakon h. 264. U poređenju sa postojećim standardom video kodiranje H.265 kombinuje originalne tehnologije sa naprednim tehnikama za značajno poboljšati bit-stream i izgradnju bolje veze između vremenskog kašnjenja i složenosti algoritma i poboljšati kvalitet kodiranja, što dovodi do najbolje optimizacije.

U poređenju pomenuntih standarda h.265 ima viši stepen kompresije i primarno se koristi za dodatno smanjenje protoka video materijala.

Na istom kvalitetu kodiranja, h.265 smanjuje veličinu video materijala, samim tim zauzima manje prostora na hard disku, ali i smanjuje potrošnju propusnog opsega mreže u prenosu i povećava brzinu protoka.

Kod h.264 standardna svaki makroblok je fiksiran na veličinu 16 x 16 piksela, dok kod standarda h.265 makroblok može biti od najmanje 8 x 8 do maksimuma od 64 x 64.

Na slici iznad možete videti razliku između makroblokova h.264 i h.265 strani.

Veličina video zapisa je definisana kao trajanje i brzina prenosa. Obzirom da h.265 kodira iste informacije sa nižim brzinama, ali istim kvalitetom videa u poređenju sa h264, preporučljivo je konvertovati video iz h.264 u h.265 radi uštede prostora.

Upravo zbog toga najnovji DVR snimači sa h.265 video kompresijom vam mogu pomoći sačuvate veliku količinu video zapisa sa manjim zauzimanjem hard diska, ali i da reprodukujete video zapise na svom mobilnom sa manjom potrošnjom podataka.

DVR snimači sa h.265 kompresijom – OVDE |  DVR snimači sa h.265 Pro + kompresijom – OVDE

Za dodatnu uštedu „prostora“ koristi se detekcija pokreta

Vrlo korisna funkcija kojom se značajno štedi prostor na disku tokom snimanja. Ova opcija predstavlja mogućnost da se video materijal skladišti jedino kada se nešto pomera u kadru.

Funkcioniše tako što se snimanje vrši samo kada određeni broj piksela promeni boju ili intenzitet osvetljenja, tada se smatra da se nešto u prostoru koji se snima pomerilo.

Postoje i mogućnosti kod pojedinih uređaja da se eliminiše snimanje zbog nebitnih stvari, na primer prolazak kućnog ljubimca kroz kadar ili slično, već reaguje samo kada pretpostavlja da je u kadru čovek i da se nešto dešava što treba zabeležiti.

Na ovaj način se štedi prostor na hard disku i znatno se povećava vremenski inverval video snimka koji može da se skladišti. Takođe, pregled snimljenog video materijala je daleko brži jer nema statičnih snimaka, pa nećete morati da pregledate sate snimljenog materijala ukoliko se ništa nije promenilo.

Mrežni video rekorder ili NVR (Network Video Recorder)

NVR (Network Video Recorder) predstavlja vrstu snimača koji se koriste kod IP sistema video nadzora. Bitna karakteristika NVR-a je što ima mogućnost da se poveže na Internet i na taj način omogući pristup drugim uređajima preko Interneta i pristup skladištenom video materijalu na samom snimaču.

Ova mogućnost otvara mnoge druge mogućnosti i daje jednu novu dimenziju čitavom sistemu i samom korisniku da sa udaljene lokacije pregleda neki snimak ili čak uživo prati dešavanja na terenu.

Što se tiče napajanja kamera, u ovom slučaju moguće ga je ostvari i preko samog snimača, ukoliko se radi o napajanju IP kamera koje imaju mogućnost napajanja pomoću PoE standarda (Power over Ethernet), a koristi se UTP kabl kod kog se jedna parica iskoristi za napajanje kamera (više o UTP kablovima). Da bi sve prethodno navedeno bilo moguće, sam snimač mora da poseduje PoE izlaze pa onda on ima ulogu i izvora električne energije za kamere. Ove vrste sistema su posebno popularne iz razloga što su praktične i štede materijal i vreme rada, jer uvek je lakše provući jedan kabl nego dva.

Još jedna bitna osobina NVR snimača je ulazni/izlazni saobraćaj. Meri se u Mbps (Mega bits per second – Mega bita po sekundi).Bit je osnovna memorijska jedinica a sekunda osnovna jedinica za merenje vremena, tako da Mbps predstavlja brzinu prenosa podataka. Taj podatak kod NVR snimača nam govori koliko brzo se podaci mogu upisivati odnosno čitati sa NVR-a.

Da li postoje alarmni ulazi/izlazi takođe Vam može biti od značaja. Ako Vaš objekat poseduje i alarmni sistem ili planirate da ga instalirate bilo bi korisno povezati ga sa sistemom za video nadzor. Na taj način može se omogućiti da ta dva sistema rade u sprezi i komuniciraju.

Broj hard diskova koji se mogu ubaciti u NVR je bitan, kao i maksimalni podržani kapacitet. Na to svakako treba da obratite pažnju jer od toga zavisi koliko video materijala može biti skladišteno. Ali o hard diskovima i njihovom značaju više u nastavku.

Najveći izbor i najpovljnije cene NVR uređaja

Sve za video nadzor – sve što Vam treba

DVR snimači bez hard diska su kao auto bez motora

hard disk, snimac, video nadzorKapacitet hard diska u snimaču je takođe bitna stavka prilikom odabira. Hard disk se skoro uvek kupuje odvojeno od DVR snimača, ali prilikom sklapanja sistema treba obratiti pažnju i uskladiti želje sa tehničkim mogućnostima.

U zavisnosti od vrste sistema video nadzora i tehnologija koje se koriste na hard disk određene veličine staje ograničeni video materijal, dakle moguće je čuvati snimke u određenom vremenskom periodu.

Iz tog razloga treba dobro razmisliti pre kupovine koje su realne potrebe i izračunati kolikog kapaciteta treba da bude hard disk koji se smešta unutar snimača. Preporuka je da se uvek uzme za nijansu veći hard disk jer bolje je da ima malo više lufta nego da fali.

Još jedna jako bitna stavka je da obratite pažnju na preporuku proizvođača za model hard diska. Trik je u tome što nisu svi diskovi isti, a većina korisnika kod diskova vidi samo dva parametra – kapacitet diska i cenu, ali ovo nisu jedini parametri na koje mora da se obrati pažnja prilikom kupovine.

Za hard diskove koji se ugrađuju u DVR snimače jako je bitan parametar potrošnje struje (snage) koju disk zahteva za normalno funkcionisanje, a u većini slučajeva se zahtevaju diskovi male potrošnje. Takođe preporučuju se diskovi koji su projektovani da rade u režimu bez prekida rada, a ne kao diskovi za desktop računare koji dnevno rade svega nekoliko sati.

Na žalost vaših novčanika, diskovi sa ovakvim karakteristikama obično imaju nešo višu cenu. Ipak i pored nešto više cene ovakvih diskova naše mišljenje je da je ovo i jedino pravo rešenje, jer svaka ušteda u ovom segmentu na duži rok će vam u nekom trenutku doneti samo dodatne troškove.

Podelite sa drugima