Senzori za alarme

Filter

Alarmni senzori

Senzori su deo alarmnih sistema i igraju važnu ulogu u otkrivanju i reagovanju na potencijalne bezbednosne pretnje. Evo nekih uobičajenih tipova senzora koji se koriste u alarmnim sistemima za različite namene:

Senzori pokreta: Ovi senzori koriste infracrvenu (IC) tehnologiju da detektuju promene u toplotnim potpisima i kretanje unutar određenog područja. Obično se koriste za otkrivanje uljeza u domovima, kancelarijama i drugim objektima.

Senzori za lomljenje stakla: Ovi senzori koriste tehnologiju akustične detekcije za otkrivanje zvuka lomljenja stakla. Obično se koriste u kućama i preduzećima sa velikim prozorima ili staklenim vratima.

Senzori za vrata i prozore: Ovi senzori koriste magnetne kontakte da otkriju kada se vrata ili prozor otvore. Obično se koriste u kućama i preduzećima za otkrivanje neovlašćenog ulaska.

Detektori dima: Ovi senzori koriste tehnologiju optičke detekcije za otkrivanje prisustva dima ili vatre. Obično se koriste u domovima, kancelarijama i drugim objektima za otkrivanje potencijalnih opasnosti od požara.

Senzori za vodu: Ovi senzori koriste tehnologiju provodne detekcije za otkrivanje prisustva vode ili vlage. Obično se koriste u podrumima, vešernicama i drugim područjima gde može doći do curenja vode ili poplave.

Detektori ugljen-monoksida: Ovi senzori koriste tehnologiju elektrohemijske detekcije za detekciju prisustva gasa ugljen-monoksida. Obično se koriste u kućama i preduzećima za otkrivanje potencijalnog curenja ugljen monoksida, što može biti fatalno ako se ne otkrije.

Sve u svemu, senzori su suštinska komponenta alarmnih sistema i rade zajedno na stvaranju sveobuhvatnog bezbednosnog rešenja koje može pomoći u zaštiti od krađe, požara i drugih potencijalnih bezbednosnih pretnji.