Instalacioni materijal

Prilikom projektovanja i planiranja sistema video nadzora uglavnom je akcenat na kvalitetnim kamera jer one su te koje prave video sadržaj i važno je da budu kvalitetne i dugovečne. Ali treba napomenuti da instalacioni materijal nije ništa manje važan.

Naprotiv – instalacioni materijal poput  kablovakanalica i doznikonektoranapajanja i mnogih drugih čine osnovu za dobro funkcionisanje sistema video nadzora ili alarmnih sistema.

Filter