Mrežna oprema

Ako već sada nemojte u svojoj firmi/domu glavno mrežno čvorište u kome se nalazi vaša mrežna oprema budite sigurni da uskoro nećete moći da zamislite bilo koj prostor bez nje kao što sada nije moguće zamisliti bilo koj objekat bez razvodne table sa osiguračima za struju.

Mrežna oprema koja se smatra jako bitnom infrastrukturom u poslovnoj primeni polako ali sigurno se useljava i u naše domove. Danas gotovo svi uređaji koji se koriste u poslovnom okruženju međusobno razmenjuju informacije preko pasivne i aktivne mrežne opreme. Pored poslovne primene sve je veći broj uređaja koji u našim domaćinstvima imaju potrebu da međusobno komuniciraju sa opremom u lokalnoj mreži, a takođe im je potrebna stalna konekcija sa globalnom mrežom (Internetom).

Sve prethodno navedeno pred mrežnu opremu postavlja brojne izazove, kao što su prenos glasa i video materijala u realnom vremenu, prenosa podataka i signala za upravljanje opremom i sve to u isto vreme, komunikacija je sve ćešća a podaci koji se prenose su sve obimniji.

Ipak danas nam savremena mrežna oprema nudi brojna rešenja sa kojom se komunikacija lako može ostvariti kako žičnim tako i bežičnim putem, upravljati mrežnim resursima, preventivno delovati kako bi se sprečili otkazi i zagušenja. Takođe je moguće izvršiti optimizaciju prenosa podataka vezanih za prenos govora i video signala u realnom vremenu, a danas je to sve češće materijal visoke definicije (HD).

Izuzetno je bitno da mrežna oprema bude adekvatna za zahteve koje planirate pred nju da postavite, kako bi zadovoljila poslovne procese koje treba da izvrši. Planiranje na duži rok će vam uštedeti vreme i novac. U našoj ponudi Vam je dostupna pasivna mrežna oprema (kablovi, konektori, ormani,…), tako i aktivna (ruteri, svičevi, konvertori, bežične pristupne tačke,…) pomoću kojih ćete moći da uspostavite nesmetanu komunikaciju u vašoj mreži. Takođe Vam stojimo na raspolaganju, sa svojim inžinjerima, za sva pitanja tokom projektovanje i odabira mrežne opreme.

Filter