Media konvertori

Media konvertori

Media konvertori pripadaju kategorizaciji aktivne mrežne opreme, a najčešće se koriste za konvertovanje podataka za koje se koriste različiti transportni mediumi (npr. sa UTP-a na optičko vlakno).

Osnovna podela: single mod i multi mod

Prenos signala optičkim vodovima se postižu veće razdaljine od nekoliko stotina metara do nekolik kilometara.
Optička vlakna nisu podložni smetnjama elektromagnetnog zračenja.

Koriste se na krajevima optičkih kablova kojima se ostvarivanje veze između mrežnih čvorišta  kao transportni medij

No products were found matching your selection.

Pozovite nas