Г nosači za kamere

Г nosači za kamere služe kada želite kameru oblika dome, eyeball, turret da monirate na vertikalnoj površini tj. zidu, banderi itd.

Filter