Povraćaj PDV (tax free i ambasade)

Informacije o pravu na povraćaj PDV

Kompanija Bit Media doo mogućava Tax Free kupovinu svim stranim državljanima, kao i ambasadama.

Povraćaj PDV-a može se ostvariti pod sledećim uslovima:

  • Kupac popunjava Tax Free obrazac (preuzeti ovde), štampa se jedan obrazac koji se daje kupcu (bez pečata i potpisa i bez A4 računa).
  • Obrazac se izdaje kupcu koji je strani državljanin ili našem državljaninu koji tvrdi da ima prebivalište/boravište u drugoj državi.
  • Dokument koji kupac može da priloži: 1. PASOŠ ili 2. LIČNA KARTA (sve zemlje EU, BiH, CG i Makedonija)
  • Novac se ISPLAĆUJE u radnji u kojoj su artikli kupljeni ili direktno na tekući račun.
  • Minimalan iznos za izdavanje obrasca je 12.000,00 dinara. Može se spojiti više računa tako da zbir bude jednak ili veći od 12.000,00 dinara.
  • Na izlasku iz zemlje potrebno je da NIJEDAN od računa nije stariji od 3 meseca, inače će zahtev za povraćaj PDV-a automatski biti odbijen.
  • Rok za podizanje novca na isplatnim mestima je 12 meseci od datuma OVERE obrasca na carini.
  • Svaki obrazac je moguće izmeniti ili stornirati/poništiti.

Podelite sa drugima