Projekat video nadzora

Projekat sistema tehničke zaštite

Sistemi tehničke zaštite moraju biti usaglašeni sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) i Zakonom o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018).

Na osnovu pomenutih zakona, sisteme tehničke zaštite mogu da obavljaju isključivo firme koje podesuju licence od MUP-a i sva pravna lica su obavezi da poseduju projekat i plan video nadzora, odnosno ugovor o održavanju sistema tehničke zaštite.

Zakon se odnosi na sve postojeće i nove sisteme tehničke zaštite. Mikro pravna lica, preduzetnici i skupštine stanara nisu u obavezi da poseduju Akt o proceni rizika, već isključivo mala, srednja i velika pravna lica.

Projekat video nadzora

Projektna dokumentacija video nadzora predstavlja deo ukupne tehničke dokumentacije objekta i razvrstava se u poseban deo u okviru sveske „5. Telekomunikacione i signalne instalacijeˮ. Projektna dokumentacija se sastoji iz tekstualne, numeričke i grafičke dokumentacije.

Projekat video nadzora se izrađuje na osnovu plana tehničke zaštite na način utvrđen propisima o planiranju i izgradnji.

Projektovanje video nadzora (sistema tehničke zaštite) obuhvata:

  1. implementaciju projektnog zadatka;
  2. izbor uređaja i opreme;
  3. izradu projektne dokumentacije.

Plan video nadzora (plan sistema tehničke zaštite)

Izrada Plana video nadzora (Plana sistema tehničke) obuhvata:

  • uvodnu analizu stanja;
  • prikaz stanja postojeće tehničke zaštite;
  • mere i postupke za realizaciju usluga na osnovu akta o proceni rizika i/ili zahteva korisnika;
  • definisanje vrsta tehničke zaštite;
  • definisanje rasporeda elemenata u sistemima tehničke zaštite;
  • definisanje funkcionalnih celina.

Legalizacija video nadzora (legalizacija sistema tehničke zaštite)

Ukoliko želite da legalizujete video nadzor i potrebno vam je projektovanje video nadzora (izrada projekta za video nadzor), planiranje video nadzora (izrada plana za video nadzor), ugradnja, održavanje i servisiranje video nadzora (opreme sistema tehničke zaštite) možete nas kontaktirati na telefone 011/44-55-100 i 063/11-99-100 ili email office@svezavideonadzor.rs

Podelite sa drugima