Reference – Sve za video nadzor

Firme koje su nam ukazale poverenje

Za sve pomenute firme je izvršena nabavka odgovarajuće opreme za tehničko obezbeđenje, dok je za pojedine firme obezbeđena instalacija i podešavanje opreme.

Pored pomenutih preko 2.000 pravnih lica je vršilo nabavku opremu od firme BIT MEDIA DOO, vlasnika brenda „Sve za video nadzor“.

Tehnička zaštita objekata – video nadzor – reference