UTP kabl i koaksijalni kabl

Kablovi – niko ih ne voli, bilo da je u pitanju utp kabl ili koaksijalni kabl, to je činjenica. Da li se bez njih može? -Da, ali… Kablovi su i dalje najbolje sredstvo za prenos podataka i zato se koriste u većini sistema video nadzora za povezivanje kamera sa snimačem (DVR ili NVR uređaj) i snimača sa ostalim uređajima (monitor, tv…).

Kada govorimo o prenosu podataka od kamere do snimača tu je moguće i povezivanje bežičnim putem ali da bi dobili što bolji kvalitet slike i da bi bili sigurni da će se podaci preneti kablovi su najsigurniji i najbolji medij za prenos i trenutno su najzastupljeniji. A takođe, kod bežičnog prenosa signala postoji ograničenje u razdaljini između kamere i snimača, kao i materijal od kog su napravljeni zidovi.

Kada se biraju kablovi treba voditi računa. Nije preporučljivo kupovati kablove lošijeg kvaliteta ili one koji po specifikacijama nisu za namenu za koju su potrebni. Loš izbor kablova bez obzira na ostatak opreme može uticati na kranji rezultat – video materijal veoma lošeg kvaliteta, tačnije dovesti do smetnji ili nemogućnosti da se signal prenese.

Najbolja ponuda kablova

Najveći izbor i najpovljnije cene kablova

Sve za video nadzor – sve što Vam treba

Koji kablovi povezuju kamere sa DVR/NVR-om?

koaksijalni i utp kabl, kablovi, sve za video nadzor.fwPovezivanje kamera sa snimačem zavisi od vrste sistema koji se instalira. Ukoliko se postavlja analogni video nadzor za povezivanje se koristi koaksijalni kabl jer se radi o CCTV(Closed Circuti Tele Vision) sistemu, ali postoji mogućnost da se koriste i UTP kabl. Ako se radi o IP video nadzoru onda se za povezivanje koristi UTP kabl.

Koaksijalni i UTP kabl postoje u više varijanti, zavisno od potreba koriste se odgovarajući za situaciju na terenu. Razlikuju se po maksimalnoj dužini, mogućnošću napajanja kamera, itd.

Koaksijalni kablovi

Koaksijalni kablovi spadaj u vrstu električnih kablova. Njihova struktura je takva da se provodnik, odnosno bakarna žica nalazi u sredini a oko nje plastična izolacija koja je obmotana upletenom metalnom opnom (širm) i na kraju spoljni zaštitni gumeni omotač.

Svaki od ovih delova ima svoju funkciju:

 • bakarna žica – provodi električne signale koji predstavljaju podatke
 • plastična izolacija – štiti bakarnu žicu i pravi izolaciju između nje i širma
 • metalni omotač – štiti provodnik od vlage, mehaničkih oštećenja, hemijskih delovanja rastvora i elektromagnetnih polja
 • upletena metalna mreža (širm) – apsorbuje elektromagnetne smetnje (šum) i sprečava mešanje sa signalom
 • zaštitni gumeni omotač – štiti kabl od spoljnih uticaja i oštećenja

koaksijalni kabl, kablovi, sve za video nadzorTo su bile funkcionalnosti ukratko, u praksi je situacija dosta složenija. Bakarna žica i širm ne smeju doći u kontakt jer će se onda šum koji širm treba da otkloni preneti na signal koji se provodi i kao rezultat dobija se lošija slika. Takođe koaksijalni kablovi koriste širm da ih štiti od “preslušavanja”, tj. prelaženja signala sa provodnika koji se nalaze u blizini.

Prikazan je i opisan primer standardnog koaksijalnog kabla. Prave se još u različitim veličinama, karakteristikama i nešto drugačije strukture. Više o razlikama kada su u pitanju koaksijalni kablovi u nastavku teksta.

Svi koaksijalni kablovi su isti?

Odgovor na ovo pitanje je NE.

Postoje razlike a glavna je razdaljina na koju je moguće preneti signal bez značajnijeg slabljenja signala. Prilikom izbora treba voditi računa jer ako se za razdaljinu od npr. 750 metara upotrebe koaksijalni kablovi RG-59 koji po specifikaciji prenose signal bez slabljenja do 350 metara maksimalno imaćemo veliko slabljenje signala, šum i kao krajnji rezultat lošu sliku na ekranu. RG-59 kablovi imaju jednu veliku prednost a to je da se prave u varijanti sa paricom za napajanje koja je spojena na kabl i na taj način prilikom postavljanja sistema nije potrebno provlačiti dodatni kabl za napajanje već se napajanje kamera vrši ovim putem.

Najbolja ponuda koaksijalnih kablova

Tanki koaksijalni kablovi

Ovi kablovi su fleksibilniji tako da su popularniji za upotrebu jer se lakše mogu provući i dovesti do nezgodnih mesta. Imaju debljinu 0,64 cm. Prilikom razdaljine veće od 185 metara javlja se značajnije slabljenje signala i zbog toga ovi kablovi nisu pogodni za toliko velike razdaljine.

Tanki koaksijalni kablovi nalaze se u grupi kablova koja je prema standardima označena sa RG-58. Ovu grupu karakteriše osobina da su ti kablovi uvek od bakra. Varijacije su na temu vrste provodnika koji može biti punog preseka ili licnasti (sa više prepletenih tanjih žica).

Debelli koaksijalni kablovi

Debeli koaksijalni kablovi imaju prečnik 1,27 cm. Bakarna žica je veće debljine pa su zbog toga prenosi signala na veće razdaljine mogući. Udaljenost od 500 metara neće uneti značajno slabljenje signala i zbog toga ovi kablovi imaju veliku prednost. Debeli koaksijalni kablovi su krući i teži za rukovanje od tankih.

UTP kabl

utp kabl, kablovi, sve za video nadzorUTP (Unshielded Twisted Pair) kablovi imaju široku primenu, jedna od njih je povezivanje kamera za video nadzor sa snimačem. Ovi kablovi zamenjuju koaksijalne veoma dostojno. Imaju dosta prednosti i fleksibilniji su.

UTP kabl sastoji se od 4 para žica. Svaka žica ima svoju gumenu izolaciju i svaki par je upreden kako bi se smanjilo preslušavanje. Postoje dve vrste a to su oklopljeni i neoklopljeni. Oklopljeni kablovi (STP) poseduju parice koje su obuhvaćene metalnom folijom koja onemogućava smetnje elektromagnetnih zračenja. Na kraju su sve parice obmotane zajedničkom gumenom izolacijom.

Podela prema kategorizaciji:

 • Nivo 1 – omogućava prenos govora i faks poruka
 • Nivo 2 – omogućava prenos podataka brzine do 4 Mbps
 • Kategorija 3 – omogućava prenos podataka brzine do 10 Mbps
 • Kategorija 4 – omogućava prenos podataka brzine do 20 Mbps
 • Kategorija 5 – omogućava prenos podataka brzine do 100 Mbps
 • Kategorija 5e – omogućava prenos podataka brzine do 1 Gbps na razdaljini do 550 metara
 • Kategorija 6 –  omogućava prenos podataka brzine do 1 Gbps na razdaljini do 700 metara

UTP kabl je moguće iskoristiti za prenos signala kod analognog sistema. U tom slučaju koristi se kabl kategorije 5 ili 5e. Razlika je u tome što se na krajevima kabla (kod kamere i kod snimača) moraju postaviti pasivni ili aktivni UTP primopredajnici ili video baluni. Prednost ovakvog načina prenosa je u tome što se za prenos video singnala koristi jedna parica pa se kroz jedan kabl praktično mogu provesti kablovi za četiri kamere. Ali uz ovaj kabl neophodno je provući poseban kabl preko kog će se napajati kamere. Treba napomenuti da će naponski kabl biti većeg preseka u tom slučaju jer će napajati veći broj kamera.

Najbolja ponuda UTP kablova

UTP kabl i njegovi konektori

UTP konektor, kablovi, sve za video nadzorKonektor koji je standard kada je u pitanju UTP kabl nosi oznaku RJ-45. Veoma je nalik konektoru na telefonskim provodnicima, a za razliku od njega može primiti duplo veći broj žica – 8.

Da bi izvršili pravilno montiranje konektora na kabl potrebna su Vam klešta za kripmovanje, osnovno znanje, malo veštine i živaca. Naravno sve ovo sa pretpostavkom da imate kvalitetan kabl i klešta jer u suprotnom poslednja stavka – živci rapidno raste i postoji mogućnost da se namučite a krajnji rezultat je opet pod znakom pitanja.

Ukoliko prilikom montiranja nešto ne uradite kako treba i na kraju shvatite da se signal ne prenosi kako treba kroz UTP kabl morate preseći kabl i montirati novi konektor jer jednom kada se montira na žicu opcija razmontiravanja ne postoji.